Informacja o wniesieniu petycji złożonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w roku 2019

poniedziałek, 28 stycznia 2019 11:39 Adam Olko
Drukuj

Lp.

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana -
w przypadku wyrażenia zgody przez podmiot wnoszący 

Dane dotyczące
przebiegu postępowania,
w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji

1.

25.01.2019 MJRConsulting Jerzy Rządzki, Zielona Góra 01.02.2019 r. petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia
 2.  

28.03.2019

Renata Sutor 11.04.2019 r. prośba o poparcie petycji została uwzględniona

 3.

 23.08.2019

Konrad Cezary Łakomy

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

25.11.2019 r.
Odpowiedź na petycję

 4.

 

14.10.2019

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa

22.10.2019 r. 
Odpowiedź na petycje

07.01.2020
Odpowiedź na petycje

5.

28.11.2019

Renata Sutor

ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

20.12.2019
Przekazana do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami

6.

10.12.2019

Renata Sutor

ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

07.01.2020
Odpowiedź na petycje