Informacja o wniesieniu petycji złożonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w roku 2020

wtorek, 05 maja 2020 09:09 Adam Olko
Drukuj

Lp.

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana -
w przypadku wyrażenia zgody przez podmiot wnoszący 

Dane dotyczące
przebiegu postępowania,
w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji

1.

24.04.2020 PETYCJA
Stop zagrożeniu zdrowia i życia
30.04.2020 r.
Odpowiedź na petycję
 2.   

 

 


 


 


 

 
Ostatnia aktualizacja: wtorek, 30 czerwca 2020 12:20