Informacja o wniesieniu petycji złożonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w roku 2021

poniedziałek, 22 lutego 2021 11:03 Adam Olko
Drukuj

Lp.

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana -
w przypadku wyrażenia zgody przez podmiot wnoszący 

Dane dotyczące
przebiegu postępowania,
w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji

1.

05.01.2021

15.01.2021

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO 25.03.2021 r.
Odpowiedź na petycję
 2.

 

23.02.2021 Stowarzyszenie "Jesteśmy u siebie" 25.03.2021 r.
Odpowiedź na petycję

3.

1. Uzasadnienie

2. Metoda Referendum

3. Kodeks Wyborczy

4. Ustrój

5. Petycja

23.02.2021

 Teresa Garland

25.03.2021 r.
Odpowiedź na petycję

  
Ostatnia aktualizacja: piątek, 02 lipca 2021 10:22