Budżet na rok 2018

piątek, 08 grudnia 2017 08:51 Adam Olko
Drukuj

 

Uchwała budżetowa:

Uchwała Nr XXIX/256/2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.


Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2018 r.


Bilans jednostki budżetowej

 Rachunek zysków i strat jednostki

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 Informacja dodatkowa


Sprawozdanie finansowe Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2018 r.


 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (łączny)

 Rachunek zysków i strat jednostki (łączny)

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki (łączne)

Informacja dodatkowa

 Wyciąg z informacji dodatkowej


Sprawozdanie finansowe Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół za 2018 r.

 

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem za 2018 r.


Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem


Sprawozdanie finansowe Żłobka Miejskiego w Rudniku nad Sanem

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 16 maja 2019 07:06