Postanowienie

wtorek, 16 kwietnia 2019 08:04 Adam Olko
Drukuj

POSTANOWIENIE Nr 96/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu
z dnia 15 kwietnia 2019 roku
w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.