Obwieszczenie

wtorek, 18 lutego 2020 11:50 Adam Olko
Drukuj

Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych