Informacja

wtorek, 16 czerwca 2020 07:42 Adam Olko
Drukuj

Informacja o możliwości sprawdzenia o wpisaniu
wyborcy do spisu wyborców

 

Burmistrz Rudnika nad Sanem informuje, że w dniach od 16 czerwca do 19 czerwca 2020 roku każdy wyborca może sprawdzić, czy został ujęty w spisie wyborców sporządzonym w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu t. j. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, wtorek 8.00-16.00

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek.

Udostępnienie spisu polega na udzieleniu informacji, że wskazana we wniosku osoba jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie wyborców.