Budżet na rok 2021

piątek, 13 maja 2022 09:54 Adam Olko
Drukuj

Uchwała budżetowa:

Uchwała Nr XV/108/2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2021r.

RIO:

 Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Rudnik nad Sanem na rok 2021, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020 - 2033.


Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2021 r.


Bilans jednostki budżetowej

 Rachunek zysków i strat jednostki

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 Informacja dodatkowa

 

Sprawozdanie finansowe Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2021 r.


 Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (łączny)

 Rachunek zysków i strat jednostki (łączny)

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki (łączne)

Informacja dodatkowa (łączna)

 Wyciąg z informacji dodatkowej (łączny)


Sprawozdanie finansowe Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem za 2021 r.