Obwieszczenie

wtorek, 21 listopada 2017 09:15 Adam Olko
Drukuj

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym