Postanowienie

czwartek, 10 maja 2018 13:27 Adam Olko
Drukuj

o odstąpeniu od obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wydobywanie kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża "Rudnik I-1" w Rudniu nad Sanem, Gmina Rudnik nad Sanem metodą odkrywkową, na obszarze o powierzchni 0,17 ha w ilości nieprzekaczającej 20.000 m2 w roku kalendarzowym i bez uzycia materiałów wybuchowych.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 10 maja 2018 13:36