Obwieszczenie

środa, 30 maja 2018 09:35 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.6733.5.2.2018 dla inwestycji obejmującej budowę odcinka linii oświetlenia ulicznego na terenie obejmującym działki nr ewid. 1189/6, 1187, 1185/2, 1189/5 w miejscowości Kopki przy ul. Słonecznej.

Ostatnia aktualizacja: środa, 30 maja 2018 10:03