Informacja

środa, 05 grudnia 2018 13:31 Adam Olko
Drukuj

Informuję, że w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr XXVI/223/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dniasierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

b) zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata 2018 – 2033;

d) uchwały budżetowej na 2019 rok;

e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2019 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk