Obwieszczenie

środa, 30 stycznia 2019 14:10 Adam Olko
Drukuj

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa lini napowietrznej 15 kV Rudnik II oraz budowa loni kablowej 15 kV od stanowiska 70 do 78"