Informacja

poniedziałek, 18 lutego 2019 10:20 Adam Olko
Drukuj

Informuję, że w dniu 20 lutego 2019 r. (środa) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

b) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,

c) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu GminyMiasta Rudnik nad Sanem;

d) zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem;

e) zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem;

f) zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem;

g) zmiany Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem;

h) zmiany Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem;

i) zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem;

j) zmiany Statutu Sołectwa Kopki;

k) zmiany Statutu Sołectwa Chałupki;

l) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel;

m) zmiany Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia;

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Ogólna ocena stanu ochrony środowiska w gminie Rudnik nad Sanem (punkt 3 planu pracy Komisji na 2019 r.).

3 .Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 18 lutego 2019 10:52