Obwieszczenie

środa, 20 lutego 2019 11:37 Adam Olko
Drukuj

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul Wronia 53, 00-874 Warszawa, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, na wykonanie urządzeń wodnych - wylotów deszczowych, likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Barcówka rurociągów, przewodów w rurociągach, regulację wód oraz kształtowanie nowego koryta rzeki Barcówka.

 

 

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 11 marca 2019 14:12