Obwieszczenie

czwartek, 25 kwietnia 2019 12:42 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid 1181, 1172, 1171, 1169, 1092, 1093 w miejscowości Przędzel