Obwieszczenie

czwartek, 25 kwietnia 2019 12:44 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid 3523/3, 3523/4, 3523/5 w miejscowości Rudnik nad Sanem

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 25 kwietnia 2019 12:53