Obwieszczenie

wtorek, 21 maja 2019 13:47 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid 2559, 2561 w Przedzelu.