Obwieszczenie

piątek, 24 maja 2019 13:54 Adam Olko
Drukuj

o wszczęciu postępowania
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 1907, 405/18 w miejscowości Rudnik nad Sanem