Decyzja w sprawie jakości wody

poniedziałek, 09 września 2019 12:48 Adam Olko
Drukuj

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Stróżańska.

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Rudniku nad Sanem ul. Chopina.

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem za rok 2018.