Informacja

środa, 16 października 2019 13:41 Adam Olko
Drukuj

Informuję, że w dniu 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wysłuchanie informacji dotyczącej wykorzystania sal gimnastycznych i obiektów sportowych przy szkołach (punkt 1 planu pracy Komisji na 2019 r.).

2. Wysłuchanie informacji o stanie technicznym placów zabaw (punkt 6 planu pracy Komisji na 2019 r.).

3. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i wypracowanie opinii Komisji.

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Stanisław Loryś