Obwieszczenie

czwartek, 14 listopada 2019 09:20 Adam Olko
Drukuj

o zamiarze przystąpenia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055