Informacja

piątek, 15 listopada 2019 09:25 Adam Olko
Drukuj

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejącej studni na działce ewid. 562 obręb 0002 Przędzel, jednostka ewidencyjna 181206_5 Rudnik nad Sanem, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 19 listopada 2019 09:28