Obwieszczenie

piątek, 22 listopada 2019 13:35 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującą budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 212/2, 212/4 w miejscowości Kopki ul. Wiśniowa