Obwieszczenie

poniedziałek, 25 listopada 2019 09:35 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 1060, 1068, 1071, 1095, 1096, 1102, 1103/3, 1103/1, 1104 w miejscowości Przędzel.