Obwieszczenie

wtorek, 10 grudnia 2019 10:53 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 327/2, 327/4, 327/5 w miejscowości Kopki