Obwieszczenie

wtorek, 07 stycznia 2020 15:33 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniui lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśniania - na działkach nr ewid. 1218, 1219 w miejscowości Rudnik nad Sanem