Informacja

piątek, 27 marca 2020 10:41 Adam Olko
Drukuj

na wnisek FAKRO PP Sp. z o. o. Nowy Sącz, zostało wszczęte postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o przejęciu praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Niżańskiego z dnia 25.01.2012 r. znak OLR.I.6341.12.2011. A udzielającej zakładowi SANDREW Sp. z o. o. w Rudniku nad Sanem pozwolania wodnoprawnego na wprowadzenia do ziemi poprzez studnie chłonne, wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu na rzecz FAKRO PP Sp. z o. o. Nowy Sącz