Obwieszczenie

środa, 13 maja 2020 08:14 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.6733.5.3.2020 dla obejmującej budowę sici gazowej średniego ciśniania - na działkach nr ewid. 208, 149, 147/5 w miejscowości Kopki.