Obwieszczenie

wtorek, 02 czerwca 2020 14:08 Adam Olko
Drukuj

w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 605, 1064, 1063/1, 1063/2, 1062/2 w Przędzelu