Obwieszczenie

czwartek, 09 lipca 2020 12:18 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 605, 1064, 1063/1, 1063/2, 1062/2 w miejscowości Przędzel