Obwieszczenie

poniedziałek, 20 lipca 2020 06:51 Adam Olko
Drukuj

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji transwormatorowej SN/nN 15/04 kV oraz sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych.