Obwieszczenie

środa, 02 września 2020 06:55 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji transformatorowej SN/nN 15/04 kV oraz sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15 kV Rudnik - Ulanów na kablową od GPZ Rudnik do słupa 7 wraz z odgałęzieniem do stacji trafo Rudnik Gazy w miejscowości Rudnik nad Sanem".