Informacja

piątek, 09 października 2020 11:00 Adam Olko
Drukuj

Informuję, że w dniu 16 października 2020 r. (piątek) o godz.  08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Kontrola wybranych przetargów (punkt 6 planu pracy Komisji na 2020 r.).

2. Kontrola realizacji wybranych inwestycji gminnych za 2019 r. (punkt 7 planu pracy Komisji na 2020 r.).

3. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy