Protokół

poniedziałek, 16 listopada 2020 08:29 Adam Olko
Drukuj

z konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".