Obwieszczenie

czwartek, 31 grudnia 2020 11:42 Adam Olko
Drukuj

o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie obejmującym działki nr ewid. 175/1 w miejsowości Przędzel