Obwieszczenie

czwartek, 10 czerwca 2021 09:31 Adam Olko
Drukuj

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Jarosław - Rozwadów w m. Przędzel"