Obwieszczenie

środa, 05 maja 2021 09:41 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BI.6733.10.2.2021 dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego cisnienia - na dziłakach nr ewid. 1054/8, 1054/7, 1054/6, 1054/5, 1054/4, 1054/3, 1054/2 1084 w miejscowości Kopki ul. Promienna