Informacja

piątek, 09 lipca 2021 12:58 Adam Olko
Drukuj

Informuję, że w dniu 15 lipca 2021 r. (czwartek) o godz.  08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Kontrola wybranych przetargów za 2020 rok (punkt 9 planu pracy Komisji na 2021 r.).

2. Kontrola realizacji wybranych inwestycji gminnych za 2020 rok (punkt 10 planu pracy Komisji na 2021 r.).

3. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy