Obwieszczenie

czwartek, 09 września 2021 09:47 Adam Olko
Drukuj

dla inwestycji obejmującej przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części istniejącego byłego Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Rudniku nad Sanem wraz ze zmianą konstrukcji dachu skrzydła frontowego budynku i niezbędną infrastrukturą techniczną -na działce nr ew. 2497/1 i części działki nr ew. 2498/12 w miejscowości Rudnik nad Sanem.