Obwieszczenie

czwartek, 09 września 2021 12:45 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu dezycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.6733.13.3.2020 dla inwestycji obejmującej rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie obejmującym działki nr ewid. 1990/9, 1995/5, 1995/21, 1990/13, 1990/29 w miejscowości Rudnik nad Sanem ul. Nowa.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 09 września 2021 12:46