Obwieszczenie

piątek, 10 września 2021 13:11 Adam Olko
Drukuj

zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego oraz budowie budynku hali magazynowej na dzialkach nr ew. 3384/6, 3384/8, i 3384/9 w miejscowości Kopki obręb 0001 ".