Obwieszczenie

piątek, 15 października 2021 12:46 Adam Olko
Drukuj

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.6733.17.4.2020 dla inwestycji obejmującej przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części istniejącego byłego Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Rodniku nad Sanem wraz ze zmianą konstrukcji dachu skrzydła frontowego budynku i niezbędną infrastrukturą techniczną - na działce nr ewid. 2497/1 i części działki nr ew. 2498/12 w miejscowości Rudnik nad Sanem.