Obwieszczenie

poniedziałek, 29 listopada 2021 11:15 Adam Olko
Drukuj

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana została decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 5.11.2021r. znak SKO.401.ZP.2367.2232021 sprawie dotyczącej decyzji z dnia 27-09-2021r. znak : BI.6733.15.6.2021 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ustalającej lokalizację inwestycji obejmującej budowę miejsc postojowych dla obsługi Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem, na terenie działki nr ewid. 2538 w miejscowości Rudnik nad Sanem, na rzecz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.