Obwieszczenie

piątek, 26 listopada 2021 11:22 Adam Olko
Drukuj

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 1220/3, 1220/4 w miejscowości Kopki.