Zawiadomienie

poniedziałek, 03 stycznia 2022 10:25 Adam Olko
Drukuj

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10354_ORx068-126242-XXX 01_L68_Rudnik systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 68 Lublin - Przeworsk km 126,242 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce ewid. nr: 2095/1 obręb 0001 Rudnik nad Sanem, na terenie gminy i miasta Rudnik nad Sanem, na terenie kolejowym zamkniętym".