Obwieszczenie

wtorek, 04 stycznia 2022 15:10 Adam Olko
Drukuj

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: Bl.6733.22.3.2021.2022 dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - na działkach nr ewid. 1220/3, 1220/4 w miejscowości Kopki ul. Podleśna.