Informacja

poniedziałek, 09 maja 2022 13:59 Adam Olko
Drukuj

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych za pomocą istniejących studni chłonnych do ziemi, z zasięgiem oddziaływania na terenie działki nr ew. 3592/2 3593/2, 3594/2 3595/3, 3596/3, 3597/3, 3598/5, 3599/5 3600/3, 3601/4 3601/5, 3604/3 3606/3, 3608/2, 3622/3, 3623/1, 3625/1 * i * 3627/1 obręb 0001 Rudnik nad Sanem, 181206_4 Rudnik nad Sanem-miasto, powiat niżański, województwo podkarpackie.