Obwieszczenie

wtorek, 09 sierpnia 2022 08:14 Adam Olko
Drukuj

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę kompleksu sportowo-rekracyjnego na terenie MOSiR na działkach nr ew. 5180/17 i 2631/6 w miejscowości Rudnik nad Sanem