Otwarty konkurs ofert

środa, 16 stycznia 2019 14:47 Adam Olko
Drukuj

na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta realizacji zadania - do pobrania

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 17 stycznia 2019 13:27